Dokumenta Lichtensteiniana Series Nova

 

DLiSN_2Dokumenta Lichtensteiniana Series Nova

Nově založená ediční řada navazuje na ediční počin Rudolfa Jenneho, jehož edice nesla název Documenta Liechtensteina. Ta se zabývala pouze listinným materiálem vztahujícím se k dějinám rodu Lichtenštejnů. Našim hlavním cílem bude přiblížit širší veřejnosti prameny vztahující se k celým dějinám rodu. Rádi bychom vydávali nejrůznější druhy pramenů jako urbáře, kopiáře, listiny apod. Základním kritériem bude, aby se pramen vztahoval jakýmkoliv způsobem k Lichtenštejnům.
Tato edice je otevřena všem zájemcům o historii, kteří by chtěli edičně zpřístupnit prameny k dějinám rodu knížat z Lichtenštejna. Proto rádi přivítáme všechny zájemce, kteří se rozhodnout vydat prameny zapadající do rámce naší edice.
Věříme, že nová ediční řada bude přinášet odpovědi z dávné minulosti naší země, do níž nezanedbatelně zasáhli právě Lichtenštejnové, kteří zde více než 700 let působili. Právě jejich dlouhé působení vytvořilo mnoho pramenů, které čekají na své vydání. Proto se budeme snažit v budoucnu vydávat důležité materiály odhalující naši minulost. Popřejme tedy nové edici mnoho sil v budoucnu na jedné straně a věrné čtenáře na druhé straně.

Komentáře jsou uzavřeny.