Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb

  • podpora práce s ohroženou mládeží a mladými dospělými ( zejména se zaměřením na mládež ohroženou sociálně patologickými jevy a mladé dospělé opouštějící ústavní zařízení
  • rozvoj středoevropského regionu
  • budování dlouhodobých vztahů v příhraničí a posilování sociální integrace
  • podpora spolupráce s Lichtenštejnským knížectvím
  • výzkum v ekonomické, historické a sociální oblasti
  • vzdělávání dětí a dospělých
  • provozování muzea, pořádání výstav, kulturních, společenských, sportovních a obdobných akcí, pořádání diskuzních fór
  • podpora akcí a organizací se zaměřením na lidská práva a rozvoj osobnosti
  • publikační činnost
  • ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj

Komentáře jsou uzavřeny.