Jihomoravská a dolnorakouská šlechta

Záměr projektu, který je orientovaný na poznávání historie jižní Moravy a Dolního Rakouska, prostřednictvím heraldiky a genealogie, vychází z bohatých zkušeností žadatele, který se dlouhodobě věnuje oblasti vzdělávání a podpoře a popularizaci regionální historie. Na základě zkušeností z této oblasti, byl vytvořen projekt, který reaguje na současný zájem o pomocné vědy historické, a který se je snaží vhodnou formou přiblížit laické veřejnosti. V současné době neexistuje v oblasti regionální historie žádný obdobný badatelský záměr s přeshraničním dopadem, který by komplexně postihoval a propojoval historická fakta, a jehož obsah a výsledky by byly snadno dostupné a určeny především pro laickou veřejnost.

Cílem projektu, který buduje internetovou databázi, je poznání společné historie obou regionů, které bývaly po staletí součástí jedné monarchie. Jejich vývoj a proměny jsou úzce svázány se šlechtickými rody, které zde působily a ovlivnily jejich podobu. Databáze, obsahující historická data, která jsou touto formou lehce dostupná, má za cíl prohloubit vědomosti o minulosti regionu a vzdělávat v historických souvislostech prostřednictvím genealogie a heraldiky či zatraktivnit některé turistické cíle za pomoci možnosti získat o nich nové informace. Věková struktura CS obsahuje osoby 28-40let, jedná se především o rodiny s dětmi a zahrnuje také věkovou kategorii 55+.Charakterizovat ji lze jako skupinu se zájmem o regionální dějiny, kulturní turistiku a alternativní možnosti ve vzdělávání.

Projekt č. CZ0317 je realizován prostřednictvím podpory Fondu malých projektů jižní Morava – Dolní Rakousko, který je součástí Programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013.

EU_ERDF_CZ Logo_AT-CZ

Komentáře jsou uzavřeny.