O nás

Obecně prospěšná společnost „HCLi o.p.s.“ byla založena na konci roku 2011. Hlavním cílem obecně prospěšné společnosti HCLi o.p.s. je podpora a práce s ohroženou mládeží a mladými dospělými.

Především se chceme zaměřit na mládež ohroženou sociálně patologickými jevy a mladé dospělé opouštějící ústavní zařízení. Významnou částí těchto skupin jsou lidé s duševním onemocněním schizofrenie, které společnost HCLi o.p.s. věnuje zvýšenou pozornost v rámci projektu „Máme pro Vás práci“ se spolupráci s Odborným učilištěm a Praktická škola, Brno, Lomená 44, a konferencí „Začleňování osob s duševním onemocněním schizofrenie do společenského a pracovního života“ ve spolupráci s pracovní skupinou „Zdravý Jihomoravský kraj

Ve skupině společností „… a máme pro Vás práci!“ se podílí na výběru a přípravě klientů – osob znevýhodněných na trhu práce – dalších neziskových organizací, tak aby byly připraveni na zaměstnání a začleněni do pracovního a společenského života.

Zaměstnanci společnosti HCLi o.p.s. se podílí na strategickém plánování budoucího vývoje společnosti.

Společnost HCLi o.p.s. spolupracuje s lokálními a regionálními neziskovými organizacemi především v rámci Komory sociálních podniků a pořádá vzdělávací a osvětové akce pro místní komunitu.

Společnost HCLi o.p.s. dodržuje principy trvale udržitelného rozvoje a podporovat ekologické aktivity v regionu.

Společnost HCLi o.p.s. je také partnerem Centra pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v projektu „Documenta Liechtensteiniana Series Nova“

Ve skupině společností „… a máme pro Vás práci!“ se podílí na výběru a přípravě klientů – osob znevýhodněných na trhu práce – dalších neziskových organizací, tak aby byly připraveni na zaměstnání a začleněni do pracovního a společenského života.

 

Výpis ze zakladatelské listiny:

Zakladatel obecně prospěšné společnosti „HCLi o.p.s.:

Komentáře jsou uzavřeny.